Cách di chuyển thư viện iTunes của bạn sang ổ đĩa ngoài

Xóa dung lượng trên máy Mac của bạn và đảm bảo âm nhạc của bạn luôn trực tuyến bằng cách di chuyển nó vào bộ nhớ được kết nối mạng của bạn.